Aanpak

NEYO adviseert en ondersteunt bij:

Stap 1 – De aanleiding
Samen bespreken we de aanleiding, doelstelling, doelgroep, budget, aantal gasten van het event. Naar aanleiding daarvan schrijft NEYO een passend concept – thema. Ook kijken we samen naar het voortraject (wijze van uitnodigen e.d.)

Wat; voorbereiding bezoek , 1 afspraak & opzet event via mail

Stap 2 – De details
De volgende stap is het uitzetten van een gedetailleerde lijst met geschikte leveranciers & locatiesuggesties; welke locatie past het beste bij concept & budget (indien gewenst gaat NEYO mee op locatiebezoek). Ook past het meedenken over de vormgeving van het voortraject binnen deze stap.

Wat; gedetailleerde lijst leveranciers, locaties & voortraject, 1 toelichting tijdens een afspraak & locatiebezoek

Stap 3 – Het tijdschema
Het leveren van het uiteindelijke schema, na beoordeling van offertes, met de definitieve leveranciers, tijdsindeling & draaiboek.

Wat; definitief schema, tijdsindeling & draaiboek en indien nodig toelichting tijdens een afspraak

Stap 4 – De uitvoering
De dag van het event – in bezit van bovenstaande kun je deze dag zelf draaien. De aanwezigheid van NEYO entertainmentbureau kan gewenst zijn om tijdens het evenement onvoorziene omstandigheden op te lossen en te zorgen dat de leveranciers hun afspraken nakomen en zo nodig bij te sturen.

Wat; aanwezigheid tijdens het event

TARIEF
Advies: € 50,- per uur
Uitwerking: € 60,- per uur
Uitvoering: € 40,- per uur

Wij werken ook graag met fixed fee of staffel prijzen.
Genoemde prijzen zijn excl. BTW, reis.